דיליזעד דיליזד דילייז דיסלייד דיסלייד

דיליזעד דיליזד דילייז דיסלייד דיסלייד

דיליזעד דיליזד דילייז דיסלייד דיסלייד

דיליזעד דיליזד דילייז דיסלייד דיסליידזייט דער ערשטער צו באַמערקן

באַמערקונגען